Condicions generals del programa de fidelització

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ “LA SIRENA CLUB”

1. “la Sirena Club”

la Sirena ha creat la el programa de fidelització “la Sirena Club” per poder oferir-te ofertes, informació sobre els productes i serveis, descomptes especials i promocions personalitzades en funció dels teus gustos i de l’historial de compres (d’ara endavant, els “avantatges”).

La Sirena Club es regeix per les condicions generals que s’inclouen en aquest contracte. Rebràs per correu electrònic o SMS una confirmació del teu alta amb una còpia de les condicions generals acceptades. Les condicions generals del programa de fidelització de la Sirena Club també estan disponibles a www.lasirena.es.

2.- Formulari d’alta

Per ser soci o sòcia de “la Sirena Club” has d’omplir el formulari d’alta i incloure-hi, com a mínim, les dades que s’indiquen com a obligatòries. Pots adherir-te al programa de fidelització realitzant aquest tràmit en establiments físics o a www.lasirena.es

Has de comunicar a la Sirena qualsevol canvi de domicili, correu electrònic o número de telèfon.

Pot sol·licitar adherir-te al programa de fidelització “la Sirena Club” qualsevol persona física que sigui major d’edat i que tingui el domicili de residència a Espanya o a Andorra.

3.- Funcionament

La identificació com a soci/sòcia en establiments físics de la Sirena s’efectuarà mitjançant la presentació, en el moment de la compra, del DNI, targeta de residència o passaport, o be el número de telèfon mòbil. Tanmateix, quell socis que disposin de targetes físiques de la Sirena Club podran continuar emprant-les per identificar-se com a socis del programa de fidelització.

Per poder gaudir dels avantatges del Club será imprescindible presentar qualsevol dels elements acreditatius de la pertinença al Club abans esmentats. A www.lasirena.es, serà necessari disposar d’un compte i vincular la targeta "la Sirena Club” amb aquest compte web, per tal d’identificar-se com a soci de “la Sirena Club”.

L’ús del teu compte “la Sirena Club” és incompatible amb l’ús de qualsevol targeta de la Sirena i no es poden acumular els avantatges que se’n deriven.

4.- Avantatges

Els avantatges del club poden ser vals, cupons, xecs o altres elements. Sense perjudici de les condicions especials que puguin regular cada un d’aquests elements, són d’aplicació les següents condiciones:

4.1. Són personals i intransferibles.

4.2. Es podran obtenir i utilitzar únicament als establiments de la cadena la Sirena i a www.lasirena.es fins a la data de caducitat que tinguin impresa.

4.3. La data d’inici de redempció s’indicarà en el propi val/cupó/xec.

4.4. No es poden bescanviar per diners en efectiu. En cas que no s’esgoti el valor facial, no es tornarà cap quantitat ni se n’emetrà cap altre per la diferència.

4.5. No s’admetran si estan trencats o deteriorats. La Sirena no se’n fa responsable de la pèrdua.

4.6. Si no s’indica el contrari, es poden utilitzar només una vegada i s’han d’entregar en aquell moment.

4.7. Se’n pot limitar l’ús a determinades botigues.

Els socis i sòcies poden obtenir descomptes diferits acumulables en funció de l’import de les compres o d’altres criteris que es puguin establir durant cada trimestre natural. En acabar cada trimestre, el soci o sòcia rebrà el corresponent xec que haurà d’utilitzar segons les condicions que s’hi incloguin i en funció del que es disposi en aquestes condicions.

Poden coexistir diferents tipus d’avantatges assignats a diferents grups de clients.

la Sirena pot canviar o cancel·lar els avantatges del programa. Si aquest és el cas, te n’informarem prèviament i respectarem els avantatges que tinguis acumulats fins a aquesta data, així com els períodes de validesa dels vals, cupons, xecs o altres elements obtinguts amb anterioritat a la modificació.

5.- Cancel·lació

la Sirena es reserva el dret de cancel·lar el programa de fidelització “la Sirena Club” en qualsevol moment. En aquest cas, la cancel·lació es comunicarà a través del web i/o dels punts de venda, i es respectaran en tot cas els avantatges acumulats pel soci o sòcia en la data de cancel·lació, així com els períodes de validesa dels cupons, xecs o altres elements obtinguts amb anterioritat a la cancel·lació.

El soci o sòcia es pot donar de baixa de “la Sirena Club” en qualsevol moment mitjançant un escrit adreçat a la Sirena Alimentación Congelada, SLU i adjuntar-hi el DNI, targeta de residència o passaport.

la Sirena pot donar de baixa un soci o sòcia per ús fraudulent o per incompliment de les condicions de “la Sirena Club”.

6.- Modificació de les condicions generals

la Sirena pot modificar aquestes condicions, si bé ho ha de comunicar als seus socis i sòcies. Aquesta comunicació, si convé expressament, s’efectuarà a través del web www.lasirena.es i als punts de venda. En cas que no estiguis d’acord amb aquests canvis, comunica’ns-ho i procedirem a donar-te de baixa de la Sirena Club.

7.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, segons la seva elecció i per a la resolució de conflictes, tot renunciant a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del soci o sòcia.

8.- Política de privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament de la UE 2016/679 (RGPD) i la resta de normatives vigents, t’informem que les dades personals facilitades seran tractades per LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, SAU, amb CIF número A-63935555, situada al carrer Ramon Llull, s/n, Polígon Industrial Can Trias, 08232 Viladecavalls (Barcelona), amb la finalitat de prestar-te els serveis objecte de la Sirena Club i poder enviar-te informació sobre els nostres productes i serveis, enquestes per conèixer la teva opinió, enviar-te ofertes, descomptes especials i promocions personalitzades, i podrà utilitzar per fer-ho tècniques de perfilat i estudis de mercat. Aquesta informació es remetrà a través dels mitjans electrònics facilitats com, per exemple, el correu electrònic o un SMS. la Sirena també pot enviar comunicacions a través del correu postal.

Per poder comunicar-nos amb tu necessitem que mantinguis el canal de correu electrònic o d’SMS actiu. En cas contrari, és possible que no puguem prestar-te determinades funcionalitats o serveis del club.

Tractem les teves dades en el marc de les condicions que acceptes per donar-te d’alta de la Sirena Club i fer possible l’execució d’aquest contracte i la prestació dels serveis de la Sirena Club.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat dels casos en què estiguem obligats per la Llei o dels casos en què tu mateix ens n’autoritzis.

L’acceptació del tractament de les teves dades personals sempre té caràcter revocable. En cas d’oposar-t’hi i de no autoritzar el tractament de les teves dades personals, l’adhesió al programa la Sirena Club no es podrà efectuar.

Si ho desitges, pots revocar el consentiment facilitat i/o exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament i/o de portabilitat de les dades mitjançant un escrit al nostre delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça esmentada anteriorment o a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

En cas que consideris que s’han vulnerat els teus drets, també pots emparar-te en el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

la Sirena garanteix l’ús responsable i confidencial de les teves dades de caràcter personal i es compromet a utilitzar-les de conformitat amb la finalitat del tractament, conservar-les adequadament i a adoptar les mesures corresponents per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que es disposa al Reglament de la UE 2016/679 i la resta de normatives vigents.

Trobaràs més informació sobre la nostra política de privacitat a www.lasirena.es/politicadeprivacidad. Alternativament, pots sol·licitar aquesta informació a les nostres botigues.

v 10/12/2021


Que fàcil que és menjar bé

Vols 5€ de descompte? Apunta't a la nostra Newsletter i rebràs un codi promocional i grans ofertes exclusives...
Vull rebre informació comercial i publicitària sobre productes, novetats i/o esdeveniments de la Sirena d'acord amb la seva Política privacitat
Afegir a favorits

Afegir a favorits