Política privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Aquesta política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat s'estén a tot allò relatiu a la recollida i l'ús d'informació proporcionada a través del web www.lasirena.es.

La Sirena Alimentación Congelada S.L.U., amb CIF B-63935555 i domicili social al carrer Ramon Llull s/n, Polígon Industrial Can Trias, Viladecavalls, Barcelona (d'ara endavant, "La Sirena"), informa tots els usuaris que compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i, amb caràcter especial, amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb la Llei de la societat de serveis de la informació i comerç electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

D'acord amb la normativa vigent, La Sirena només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei, i només les conserva durant el temps imprescindible per a les finalitats per a les quals es van facilitar les dades.

La Sirena garanteix que totes les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, i també de la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; i per això ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i arxius.

Sempre que es requereixi captar dades dels usuaris, La Sirena informarà degudament els usuaris de la finalitat per a la qual es recopilen aquestes dades i dels drets que els assisteixen. Les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades que pugui contenir aquest lloc web tindran caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar algunes de les dades requerides pot implicar la impossibilitat d'accedir als serveis sol·licitats.

Totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'usuari s'incorporaran a un arxiu titularitat de La Sirena Alimentación Congelada S.L.U., inscrites a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i es tractaran d'acord amb les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir-ne la confidencialitat. L’usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i les condicions que preveu l’LOPD. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a sac@lasirena.es o per correu postal al carrer Ramon Llull s/n, Pol. Industrial Can Trias, Viladecavalls - 08232, indicant-nos el seu nom complet i número de DNI.

Quan l'usuari facilita les seves dades personals a través d'aquest lloc web, autoritza que aquestes dades es puguin cedir a altres societats pertanyents al Grup La Sirena, sempre des del respecte estricte de les finalitats sobre les quals s'hauria informat en el moment d'obtenció del consentiment.

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades emprats per La Sirena implica acceptar aquestes condicions d'ús i política de privacitat, i es dona per entès que l'usuari ha estat informat de les seves condicions d'ús i avís legal i es compromet a complir-los íntegrament durant la navegació i participació en la pàgina web: www.lasirena.es

La Sirena només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la seva titularitat o sobre les quals tingui un dret de naturalesa anàloga. Qualsevol altra pàgina o xarxa social o repositori d'informació a Internet, llevat d'aquest lloc web, és responsabilitat dels seus titulars legítims.

La Sirena col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que, abans d'accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només hi accedeixin una vegada hagin entès i acceptat la totalitat d'aquest text legal. Així mateix, recomana seguir les recomanacions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pel que fa a l'ús de xarxes socials i navegació en entorns web.


Siguis com siguis, et mereixes el més bo

Newsletter de la sirena No et perdis les novetats, promocions i ofertes exclusives. Només per als subscriptors de la nostra newsletter!