Condicions Generals de Compra online

1. CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

1. TITULARITAT DEL WEB

La Sirena Alimentación Congelada, S.A.U. (d’ara endavant, La Sirena), amb CIF A-63935555, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades i, amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a més de complir amb la Llei de la societat de serveis de la informació i del comerç electrònic, la Llei 34/2002, d’11 de juliol.

La Sirena està inscrita al Registre d’Empreses de Venda a Distància del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat amb el número d’inscripció 2011109309082V.

En cas de dubtes sobre aquestes condicions, pots contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’Atenció al Client 900 21 06 21 o enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

Raó social o nom de l’empresa

CIF

La Sirena Alimentación Congelada, SAU

A-63935555

Adreça:

Carrer Ramon Llull s/n; Polígon Industrial Can Trias

Població:

Codi postal:

Viladecavalls

08232


2. OBJECTE

Aquest document té com a objectiu regular les condicions d'ús del portal de La Sirena per als usuaris que visitin i/o naveguin pel web i s'hi registrin amb un compte d'usuari.

A través d'aquest web, La Sirena facilita als usuaris un espai mitjançant el qual poden fer la compra en línia, registrar i consultar les seves llistes de compres, veure l'històric de les comandes, recuperar les llistes de compra al carretó sense finalitzar, consultar els menús i altres funcionalitats que pugui oferir el web. Si, a més, ets de La Sirena Club, podràs accedir als cupons i consultar l'estalvi aconseguit.

En cas de dubte sobre aquestes condicions legals d'ús, pots contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d'Atenció al Client 900.21.06.21 o enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

3. ACCÉS I REGISTRE COM A USUARI

En accedir al web acceptes aquestes condicions legals d'ús i, en utilitzar la botiga en línia, també les condicions generals de compra en línia, així com l'avís legal del web, la política de cookies i la política de privacitat de La Sirena, que estan disponibles per a l'usuari a través del web. L'ús dels continguts i serveis que ofereix La Sirena als seus usuaris té lloc sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari.

Els usuaris poden registrar-s'hi tot proporcionant el seu nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon i contrasenya. El registre tindrà caràcter gratuït i l'usuari podrà sol·licitar-ne la baixa en qualsevol moment.

L'usuari es compromet a custodiar adequadament les dades d'identificació (usuari, contrasenya) per accedir i utilitzar aquest web, i es compromet a no cedir-ne l'ús ni permetre'n l'accés a tercers. L'usuari és responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut.

L'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui, fet que recau sobre la seva responsabilitat.

4. CONDICIONS D'ÚS

L'usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, els bons costums, les exigències de la bona fe, aquestes condicions legals i altres condicions aplicables al web de La Sirena.

La Sirena es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal, en qualsevol moment i sense previ avís, a aquells usuaris que no compleixin les condicions legals.

La Sirena es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació inclosa al portal, així com la configuració, les prestacions i els serveis, en qualsevol moment. La Sirena no es fa en absolut responsable dels danys i perjudicis de cap mena que es derivin de l'exercici d'aquesta facultat.

 5. BAIXA PER INACTIVITAT

Sense perjudici de les facultats reconegudes a La Sirena pel que fa a l'eliminació, la modificació, la denegació o la supressió d'usuaris i d'informació segons el que s'estableix a la condició 4. La Sirena es reserva la possibilitat de donar de baixa els usuaris que estiguin inactius durant un període de 24 mesos consecutius.

6. MENORS D'EDAT

L'accés i el registre com a usuari no està autoritzat a menors de 18 anys. Per tant, si l'usuari és menor d'edat, no s'ha de registrar al web ni hi ha de fer compres.

7. DADES DE CLIENTS

Quan un usuari es converteixi en soci de La Sirena Club, Família Nombrosa o Hostaleria i vulgui registrar-se com a usuari, La Sirena podrà utilitzar les dades personals de les que disposi per agilitzar el registre i el procés de compra, com ara el seu nom, l'adreça postal, el telèfon, etc.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de La Sirena. Per tal de preservar i garantir la privacitat, La Sirena t'informa que totes les dades personals proporcionades a través d'aquesta pàgina web es tractaran de manera confidencial i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (el Reglament general de protecció de dades).

L'usuari ha de completar el formulari de registre; en cas contrari, La Sirena no podrà prestar-li els serveis que s'ofereixen al portal. L'usuari, a més, ha de declarar que tota la informació que proporcionar per accedir als portals és verídica, completa i precisa, i que es compromet a mantenir-la actualitzada i comunicar qualsevol canvi en les dades personals.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels nostres productes, serveis o esdeveniments, així com qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en el futur, és totalment potestativa i tindrà sempre caràcter revocable.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

La Sirena t'informa que les dades facilitades seran tractades per LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U., amb CIF A-63935555 i domicili social al carrer Ramon Llull, s/n, Polígon Industrial Can Trias, Viladecavalls (Barcelona), com a responsable del tractament.

Amb quina finalitat o finalitats recopilem les teves dades?             

Utilitzem les teves dades per gestionar el teu compte d'usuari i fer les teves compres en línia. Així mateix, podrem enviar-te informació confidencial sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments, o per sol·licitar la teva opinió a través d'enquestes, quan així ens ho autoritzis. Aquesta informació es remetrà a través dels mitjans electrònics facilitats com, per exemple, el correu electrònic o un SMS. La Sirena també pot enviar comunicacions a través del correu postal.

Tractem les teves dades amb la base legitimadora del consentiment en donar-te d'alta com a usuari al nostre portal i en relació amb la compra en línia en el marc de les condicions que acceptes en fer aquesta compra per fer possible l'execució del contracte.

La acceptació del tractament de les teves dades personals sempre té caràcter revocable. En cas que t'hi oposis i no autoritzis el tractament de les teves dades personals, és possible que no puguem prestar-te determinades funcionalitats o serveis.

Durant quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment. Eliminarem el teu compte i te’n donarem de baixa en cas que no facis servir la targeta un cop passat cinc (5) anys des de l’última utilització.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat dels casos en què estiguem obligats per la Llei o dels casos en què tu mateix ens autoritzis. Per poder prestar-te un servei adequat, La Sirena pot comunicar les teves dades a proveïdors de confiança que tractaran les teves dades personals en el nostre nom (més informació a www.lasirena.es/politicadeprivacidad).

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les teves dades?

Si ho desitges, pots revocar el consentiment facilitat i/o exercir els teus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de limitació del tractament i/o de portabilitat de les dades mitjançant un escrit al nostre delegat de Protecció de Dades (DPD) a l’adreça esmentada anteriorment o a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]. En cas que consideris que s’han vulnerat els teus drets, també pots emparar-te en el dret de presentar una reclamació davant la autoritat de control competent (en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

La Sirena garanteix l’ús responsable i confidencial de les teves dades de caràcter personal i es compromet a utilitzar-les de conformitat amb la finalitat del tractament. A més, es compromet a conservar-les adequadament i a adaptar les mesures corresponents per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que es disposa al Reglament de la UE 2016/679 i la resta de normatives vigents.

Trobaràs més informació sobre la nostra política de privacitat a www.lasirena.es/politicadeprivacidad. Alternativament, pots sol·licitar aquesta informació a les nostres botigues.

II. CONDICIONS GENERALS DE COMPRA EN LÍNIA

1. OBJECTE

Aquestes condicions generals de contractació regulen l'adquisició de tots els productes i serveis oferts per LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U. (d'ara endavant, "La Sirena") als seus clients a través del lloc webwww.lasirena.es.

Per a l'adquisició de qualsevol dels productes i serveis que ofereix La Sirena a través d'aquesta Web serà necessària l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cada una de les Condicions Generals de Compra que aquí s'inclouen, així com, si escau, de les condicions particulars que puguin regir l'adquisició de productes i serveis.

Has de llegir les condicions generals de compra cada cop que procedeixis a la contractació d'algun producte o servei, atès que aquestes condicions poden haver estat objecte d'una modificació des de l'última vegada que hi vas accedir. Al final d'aquestes condicions es publicarà la data de l'última actualització amb la finalitat de poder informar-te sobre la versió aplicable a partir de cada moment. Aquesta acceptació es produirà durant el procés de compra mitjançant el marcat de la casella corresponent a l'acceptació de les Condicions Generals de Compra. 

 2. NATURALESA DE LA BOTIGA VIRTUAL

Els productes i serveis de la nostra botiga virtual estan destinats a consumidors finals, en el sentit que s'estableix al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, a més d'altres lleis complementàries. Com a resultat, l'adquisició de productes i serveis està destinada al consum propi del client o de les persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar.

De conformitat amb el que s'ha expressat anteriorment, és totalment prohibida la venda dels productes adquirits a través del nostre servei de compra. En el cas de les compres en línia corresponents a clients amb la Targeta d'Hostaleria, l'ús del producte s'haurà de fer únicament en el marc d'una activitat pròpia de la restauració-hostaleria prestada directament pel titular de la targeta, tal com es descriu en les condicions d'aquesta targeta.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de prou capacitat jurídica per vincular-se a aquestes condicions generals en contractar La Sirena; a més, accepta expressament i sense excepcions que l'accés al servei de compra i l'ús que en fa estan sota la seva responsabilitat.

3. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

3.1. Gamma de productes i aplicació dels preus de La Sirena

La Sirena ofereix un ampli i variat assortiment d'aliments congelats, a més d'altres productes d'alimentació i complementaris, que el client, des del seu ordinador, pot adquirir sense haver de desplaçar-se.

La majoria de les imatges que apareixen al nostre catàleg virtual corresponen a productes ja elaborats (cuinats) i es mostren només a efectes descriptius. Com a resultat, cal tenir present que els productes finalment entregats poden variar pel que fa a les fotografies publicades.

La Sirena garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en què se'n faci l'entrega. Els preus del servei de compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable

Els productes, juntament amb les seves característiques i preu, apareixeran a la pantalla. Els preus de la botiga en línia són aplicables exclusivament a les compres efectuades a través d'aquest canal de venda. En els supòsits de compres de productes al pes, el preu final dependrà del preu real del producte subministrat, de manera que l'import de la compra pot no coincidir amb l'import de la comanda.

La Sirena es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com el dret de suspendre o cancel·lar-ne la venda de manera temporal o definitiva.

3.2 Preparació i entrega de les comandes

La Sirena garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen al portal, si bé, puntualment, es pot produir una manca de disponibilitat en el moment d'efectuar la comanda. 

3.3 Entregues i devolució de comandes

3.4.1 Entregues

Hi ha diferents modalitats d'entrega de les comandes, la cobertura i disponibilitat de les quals els usuaris poden consultar amb caràcter previ a la compra.

 (a) Entrega a domicili

Aquesta opció permet entregar la comanda allà on l'usuari ens indiqui, a totes les poblacions on el servei tingui cobertura. Les entregues es faran de 9:00 h a 21:00 h (22:00 h en algunes zones), en trams majoritàriament de 2 hores, de dilluns a divendres, i de 9:00 h a 15:00 h els dissabtes (llevat dels festius, tant nacionals i autonòmics com locals). Aquests trams horaris poden variar en funció de la zona.

Els repartidors tenen una àmplia experiència i protocols per garantir que no es trenca en cap moment la cadena de fred dels productes. D'aquesta manera, La Sirena garanteix al client la recepció dels productes en les millors condicions de qualitat.

Atès el caràcter recurrent del nostre servei als clients, formem i retribuïm el nostre personal per evitar que facilitin i acceptin propines.

 (b) Recollida a la botiga

La Sirena ofereix la possibilitat que l'usuari passi  a recollir la seva comanda en alguna de les botigues habilitades amb el servei "Recollida a la botiga". La botiga seleccionada s'encarregarà de mantenir la comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

En el procés de tramitació de la comanda, s'informarà l'usuari de la data i hora a partir de la qual pot passar a recollir la comanda. Com a norma general, i en funció de la botiga de recollida, la comanda estarà disponible durant les 4 hores laborables posteriors a la recepció de la comanda. Per "hores laborables" s'entenen les d'obertura al públic de l'establiment de recollida de la comanda.

Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, aquest tram horari es pot veure modificat puntualment en determinades dates de l'any o en funció de les circumstàncies excepcionals, si bé l'usuari en serà informat durant el procés de tramitació de la comanda.

La recollida de la comanda l'ha d'efectuar l'usuari a l'hora prevista i dins dels 5 dies posteriors a la data comunicada per La Sirena. Sí la recollida s'efectua a través de les guixetes/lockers habilitats desde l'exterior de l'establiment, el període per a la recollida serà de 2 dies.

 3.4.2 Condicions d'entrega

En el moment de l'entrega, l'usuari ha de signar l'albarà d'entrega de la comanda on s'indica que la comanda s'ha entregat i acceptat.

Per a la recollida de les comandes, n'hi ha prou amb la mostra del DNI, el NIE o el passaport de l'usuari, així com el número de la comanda, de manera que La Sirena pugui identificar que aquesta comanda es correspon amb la del client.

La Sirena no assumeix cap responsabilitat pel retard en l'entrega de les comandes, quan aquest retard no sigui directament imputable a l'empresa o en els casos de força major, tal com s'estableix als termes i les condicions previstos en aquestes condicions generals de compra.

 3.4.3 Despeses de servei

Les despeses d'entrega a domicili són gratuïtes per als imports de compra iguals o superiors als 49 €. Les comandes que no superin aquest import tenen un cost d'enviament d'entre 1,99€ i 5,99€. Si la compra es recull a la botiga, l'import és gratuït.

 3.4.4 Qualitat

La Sirena garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza. Per aconseguir-ho, fem el control de tots els processos amb la màxima exigència, des de la selecció de les matèries primeres, la preparació, congelació en origen i el transport, fins que arriben a casa teva. Amb això certifiquem que, en cap moment, es trenca la cadena del fred. Així, pot tenir la total seguretat que, quan consumeix els nostres aliments congelats, conserven totes les característiques naturals i les qualitats nutritives.

Malgrat tot, en compliment de l'art. 97 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li recordem que els productes disposen d'una garantia legal de 3 anys. En cas que algun dels productes adquirits present alguna falta de conformitat, el client tindrà dret a la reparació, substitució o rebaixa del preu del producte, o bé a la resolució del contracte.

 3.4.5 Devolucions

L'usuari té dret a desistir de la compravenda sense recórrer a cap penalització, en un termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de l'entrega del producte.

No obstant això, en virtut de l'art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, atesa la naturalesa dels productes adquirits, s'informa que els refrigerats, congelats o altres productes peribles que puguin deteriorar-se o caducar ràpidament, així com els productes precintats que no siguin aptes per a ser tornats per motius de protecció de la salut o de la higiene, quedaran exclosos del règim general de desistiment. 

Les peticions de devolució s'han d'efectuar a través del Servei d'Atenció al Client de La Sirena mitjançant un correu electrònic a [email protected] o al telèfon gratuït de contacte 900 21 06 21. El client haurà d'assumir els eventuals costos de devolució que puguin generar-se com a conseqüència. Si ho desitja pot exercir el seu dret de desistiment mitjançant el present FORMULARI DE DESISTIMENT

 3.5 Formes de pagament

Per al pagament del preu dels béns comprats i de les possibles despeses d'enviament —que apareixeran a la pantalla durant el procés de compra—, La Sirena garanteix la total seguretat de les transaccions dels seus clients i posa a disposició els actuals estàndards tecnològics pel que fa als protocols i serveis de seguretat.

 La Sirena ofereix diferents alternatives:

a) Mitjançant targetes de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament GlobalPayments de CaixaBank, entitat de prestigi que compleix amb l'estàndard PCI-DDS i a la qual el client és redirigit. Aquesta plataforma garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades personals del client.

b) Mitjançant Bizum a la nostra web, introduint el codi corresponent per confirmar la teva compra. Més info: Bizum | Descubre cómo pagar con Bizum tus compras online)

La comanda validada pel client no es considerarà efectiva fins que el centre de pagament bancari n'atorgui la conformitat al mitjà de pagament i n'autoritzi la transacció. En cas que això no passi, la comanda s'anul·larà automàticament.

La Sirena no emmagatzemarà cap de les dades de la targeta quan l'usuari seleccioni l'opció de desar les dades per a futures compres, ja que tota la informació s'emmagatzema al centre bancari que gestiona la passarel·la de pagament, garantint així la màxima seguretat i confidencialitat de les dades.

 4. CONFIRMACIÓ DE LA COMPRA

Un cop finalitzada la petició de la comanda, apareixerà el full de confirmació, que es pot imprimir per tenir-ne constància i com a mesura de seguretat. Així mateix, La Sirena enviarà telemàticament al client a través del seu correu electrònic un justificant de la contractació efectuada.

 5. RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

S'entén per "força major", amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, (i) qualsevol esdeveniment impossible de preveure o que, tot i previst o previsible, inevitable; (ii) les fallades en el subministrament de la xarxa elèctrica o telefònica; (iii) els problemes o errors en la recepció, obtenció o l'accés als diferents serveis per part d'aquests tercers; (iv) incendis; (v) inundacions o terratrèmols; (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per La Sirena; (vii) l'escassedat o la poca disponibilitat de combustible o d'energia elèctrica; (viii) accidents; (ix) conflictes bèl·lics; (v) embargaments comercials o de qualsevol mena; (xi) bloqueig; (xii) disturbis o (xiii) per raons de qualsevol disposició governamental.

 6. SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

La Sirena és a la disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i serveis que ofereix. Per enviar qualsevol suggeriment, queixa o proposta, s'ha de contactar amb el Servei d'Atenció al Client de La Sirena a través de l'adreça electrònica [email protected] o bé trucar al telèfon gratuït 900.21.06.21.

Els fulls de reclamació estan a disposició dels usuaris a qualsevol dels nostres establiments.

Si vols que t'enviem un full oficial de reclamació, el pots sol·licitar a través del següent formulari

Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 14 del Reglament (UE) núm. 524/2013, t'informem que la Comissió Europea ha establert una Plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia per resoldre les controvèrsies relatives a obligacions contractuals derivades de contractes de compravenda o de prestació de serveis celebrats en línia entre un consumidor resident i un comerciant establerts a la UE. Pots accedir a aquesta plataforma a través de l'enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. LLEI APLICABLE
Aquestes condicions generals s'interpretaran i es regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

 

v. 10/12/21


Que fàcil que és menjar bé

Vols 5€ de descompte? Apunta't a la nostra Newsletter i rebràs un codi promocional i grans ofertes exclusives...
Vull rebre informació comercial i publicitària sobre productes, novetats i/o esdeveniments de la Sirena d'acord amb la seva Política privacitat
Afegir a favorits

Afegir a favorits