Avís legal

TITULARITAT DEL WEB

La Sirena Alimentación Congelada, S.A.U. (d’ara endavant, La Sirena), amb NIF A63935555, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el "Tomo 45561, hoja B313899, inscripción 1ª", actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d’aquest web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades i, amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a més de complir amb la Llei de la societat de serveis de la informació i del comerç electrònic, la Llei 34/2002, d’11 de juliol.
La Sirena està inscrita al Registre d’Empreses de Venda a Distància del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat amb el número d’inscripció 2011109309082V.
En cas de dubtes sobre aquestes condicions, pots contactar amb nosaltres a través del nostre telèfon gratuït d’Atenció al Client 900 21 06 21 o enviar-nos un correu electrònic a [email protected].

Raó social o nom de l’empresa   La Sirena Alimentación Congelada, S.A.U. 

NIF A63935555

Adreça: Carrer Ramon Llull s/n; Polígon Industrial Can Trias

Població: Viladecavalls

Codi postal: 08232
  

CONCEPTE D’USUARI

L’ús del web (inclosa l’àrea privada) atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal i a les polítiques de privacitat, en la versió publicada per La Sirena en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. Com a conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal i les polítiques de privacitat cada una de les vegades en què es proposi utilitzar el web, atès que hi pot incloure modificacions.
MENORS
Aquest web no està adreçat a menors de 14 anys. Per  tant, els menors de 14 s’hauran d’abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. La Sirena pot oferir, a través del lloc web, serveis que poden estar limitats als majors d’edat.

DENEGACIÓ I RETIRADA DE L’ACCÉS

La Sirena es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al web o als seus serveis, en qualsevol moment i sense previ avís, a aquells usuaris que no compleixin aquest avís legal o altres condicions d'ús aplicables.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

La Sirena no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per part de tercers.
Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web no propi s'efectua per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i La Sirena no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al web de La Sirena ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o del mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest enllaç (inclosos altres enllaços o webs) de la interrupció del servei o de l'accés, o de l'intent d'utilitzar o utilitzar erròniament un enllaç, tant per connectar-se al web de La Sirena com per accedir a la informació d'altres webs des del web de La Sirena.

ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNS

Els usuaris i, en general, les persones que vulguin crear un enllaç han de complir les condicions següents, sempre amb la prèvia autorització:
1. L'usuari no pot reproduir ni imitar (ni totalment ni parcialment) el contingut del web, ni l'aparença gràfica ("look and feel"), ni fer marcs ("frames") ni enllaços encaixats ("link inline") de les pàgines de La Sirena.
2. No es crearà un navegador, marc ni entorn o barra de navegació sobre les pàgines del web.
3. No s'efectuaran manifestacions, indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el web, La Sirena o les seves propietats i, en concret, no es declararà ni es donarà a entendre que La Sirena col·labora, és soci col·laborador i/o ha supervisat o assumit d'alguna manera els continguts o serveis que s'hi ofereixen o que es posen a disposició de la pàgina web en què s'estableix l'enllaç.
4. La pàgina web en què s'estableix l'enllaç no inclourà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altre signe distintiu que pertanyi a La Sirena, llevat dels signes que formin part del mateix enllaç o de les propietats que La Sirena hagi llicenciat amb anterioritat i per escrit.
5. És expressament prohibit establir l'enllaç www.lasirena.es des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o d'apologia del terrorisme, que estigui en contra dels Drets Humans o bé qualsevol antre contingut de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic.
6. L'establiment d'enllaços no implica l'existència de relacions entre La Sirena i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de La Sirena dels continguts o serveis que s'hi estableixin.
En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar que La Sirena intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on aparegui l'enllaç, ni tan sol que en consenti la incursió, llevat d'una autorització expressa.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als nostres clients i visitants. Si vols obtenir més informació sobre l'ús de les cookies, pots consultar www.lasirena.es/politicadecookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La Sirena informa que, en tot moment, implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, verídics i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificar aquells aspectes que, en algun moment i de forma fortuïta, puguin incloure incorreccions, desactualitzacions o errors.
La Sirena ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per garantir que la informació que s'hi inclou és correcta, no en garanteix l'exactitud ni l'actualització.
També s'adverteix que els continguts d'aquest web tenen dos finalitat: la primera, informativa, pel que fa a la qualitat, la situació, els serveis i les tarifes; l'altra, de venda de serveis, segons el que s'estableix en aquest avís legal i a la resta de textos legals d'aquest web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

La Sirena declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o del contingut ofert a Internet, amb independència de la causa. Així mateix, La Sirena no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, de les pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, ni de les suspensions temporals del flux elèctric, com tampoc de qualsevol altre tipus de dany indirecte que es pugui causar als usuaris per causes alienes a La Sirena.
La Sirena no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'error, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components maliciosos, sense perjudici que La Sirena s'esforci al màxim per evitar aquests tipus d'incidents.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per La Sirena, així com el contingut que s'inclou a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit del que s'estableix en la legislació sobre propietat intel·lectual, de manera que estan protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria.
És prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública pel que fa tant a les pàgines web com al contingut i la informació que hi inclouen, sense el consentiment exprés i previ per escrit de La Sirena.
Com a conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web i, en especial, els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de La Sirena o de tercers titulars que n'han autoritzat degudament la inclusió als diferents llocs web.
Els continguts, les imatges, les formes , les opinions, els índex i altres expressions formals que formen part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i la visualització, constitueixen també una obra en el sentit dels drets d'autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. L'incompliment del que s'ha esmentat implica la comissió de greus actes il·lícits i estan sotmesos a sanció per part de la legislació civil i penal.
És prohibit qualsevol acte en virtut del qual els usuaris dels serveis o del contingut puguin explotar o servir-se comercialment —ja sigui directament o indirectament, i totalment o parcialment— de qualsevol dels continguts, imatges, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense el permís previ i per escrit de La Sirena. En concret, i sense caràcter exhaustiu, són prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, discos o discos durs d'ordinadors), digitalització o posada a disposició a partir de bases de dades diferents de les que pertanyin a les autoritzades per La Sirena, així com la traducció, l'adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formats, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
La Sirena és lliure de limitar l'accés a les pàgines web i als productes i/o serveis que s'hi ofereixen, així com a la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.
La Sirena, en aquest sentit, pot establir, si així ho considera, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que, a través de les seves pàgines web, es puguin vessar a la xarxa continguts o opinions considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
És prohibit qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic en virtut dels quals un tercer puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web o de l'esforç que ha dut a terme La Sirena per al seu funcionament.
La Sirena no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions esmentades anteriorment, de la mateixa manera que tampoc no n'assumirà cap pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços o enllaços similars des dels llocs web de La Sirena.

v 10/12/2021


Que fàcil que és menjar bé

Vols 5€ de descompte? Apunta't a la nostra Newsletter i rebràs un codi promocional i grans ofertes exclusives...
Vull rebre informació comercial i publicitària sobre productes, novetats i/o esdeveniments de la Sirena d'acord amb la seva Política privacitat
Afegir a favorits

Afegir a favorits